Biyolog İstihdamı

Özel sektör biyoloğun kendisini ispat edebileceği, mesleğini geliştirebileceği; bilgi ve becerisini artırabileceği bir ortamdır. Ancak özel sektörde iş bulmak oldukça güçtür, genelde verilen maaşlarda düşüktür ve bulunan işte başarı sağlayabilmek de çok önemlidir.

Kamuda istihdam edilen biyolog sayısı gitgide azalmaktadır. Kamu sektöründeki biyologların da çeşitli sorunları vardır. Bunlar arasında kamu kurumlarına tahsis edilen biyolog kadro sayılarının yetersizliği, özlük hakları sorunları ve biyologluk mesleğinin tanınırlığı sorunu sayılabilir.

Biyologlarda İstihdam Artışının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler:

  • Biyolog istihdam eden kamu kurumlarında her yıl biyologluk mesleğini tanıtıcı girişimlerde bulunulmalı, basın yoluyla biyologluk mesleği hakkında farkındalık oluşturulmalı ve kamu kurumlarına istihdamın artırılması yönünde talepte bulunulmalıdır.
  • Kamuda Biyoloji ile ilgili bütün alanlarda (ar-ge, üretim, kontrol, denetim, analiz, yönetim, belgelendirme vb.) mutlaka biyolog çalıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi ve biyoloğun yasa ile çalıştırılması sabit bulunan kamu ve özel sektördeki farklı meslek gruplarındaki personelin istihdamının önüne geçilmesi gerekmektedir.
  • Belediyelerde biyologluk mesleği gereği yürütülen faaliyetlerde biyologlukların istihdam edilmesinin sağlanması konusunda Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği yapmak ve/veya norm kadrolarda meslek ve yetki ayrımı ve tanımına dikkat edilerek biyolog kadrosunun artırılması yoluna gidilmesi gerekmektedir. Belediyelerde ilgili mevzuatla biyologluk istihdamının atıf edildiği yerlerde bu istihdamın zorunlu hale getirilmelidir.

Yazan: Dr. Yalçın DEDEOĞLU