Biyolog Mesleğine Yönelik Tehditler

1. Biyologlarda meslektaşlık bilincinin çok zayıf olması

2. Biyologların mesleki konularda duyarsız olmaları

3. Biyologların mesleki hakları için mücadele etmemeleri

4. Biyologlarda mesleki sivil toplum örgütü bilincinin olmaması

5. Biyologların var olan yasal haklarının gitgide kaybedilmesi

6. İstemeden Biyolog olmuş kişilerin mesleğimizi karalaması

7. Kamudaki önemli pozisyonlarda olan meslektaşlarımızın sorumluluk almaması

Yazan: Dr. Yalçın DEDEOĞLU