Diğer Haberler

Biyologlar Dayanışma Derneği’nin Çevre Görevlisi Eğitimi Hakkında Önemli Duyurusu

Biyologlar Dayanışma Derneği olarak, çevre yönetimi sektöründe çalışan/çalışmak isteyen (çevre danışmanlık firması bünyesinde ya da münferit tesis çevre görevlisi olarak) meslektaşlarımız için, 30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te; “Yeterlik Belgesi Başvuru Şartları” başlıklı 6. Maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ile “Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi Eğitimi ve Sınavı” başlıklı 12. Maddesinin 1. ve 4. fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptali konusunda dava açmış bulunmaktayız. Zira, dava konusu maddeler anayasanın eşitlik ilkesine, evrensel insan haklarına ve iş kanununa açıkça aykırı olmakla birlikte keyfi uygulamalarında yolunu açmaktadır.

Devam eden dava sürecimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, mahkemeye savunma hazırlandığını öğrendiğimiz haftada, 2014 yılından beri açılmamış olan çevre görevlisi eğitimine ilişkin duyurunun da yayımlanmış olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın haklılığımızı fark etmiş olduğunu düşündürmekte ve vermiş olduğumuz mücadelede umutlarımızın artmasına vesile olmaktadır.

Ancak, dava konumuza esas teşkil eden konulardan birisi olan,‘çevre görevlisi eğitimi ’ne ilişkin Bakanlık web sitesinde yayımlanan eğitim duyurusunda, 10 Mart 2020 tarihine kadar başvuru hakkı tanınmış ve eğitime dair herhangi bir sayısal kontenjan sınırlaması da belirtilmemişken, duyurunun hemen ertesinde başvuru yapmak isteyen kişilerin,“kontenjanın dolmuş olduğu gerekçesiyle”, yıllardır beklenen eğitime dair başvuru işlemlerini yapamamış oldukları bilinmektedir.

Bundan önceki mevzuat kapsamında da, tanınan bir hak olmasına rağmen, yıllardır düzenlenmeyen ve 6 yıl sonrave ne tesadüftür ki derneğimizin davasından sonra ilan edilmiş olan eğitimin, elbette ki yine adil olmayan sonuçlar doğurduğu ve birçok adayın bu haktan mahrum edildiği su götürmez bir gerçektir.

Derneğimiz, mesleki çalışma alanlarımızdan biri olan “çevre görevlisi” olma hakkını, farklı bir meslek örgütünün inisiyatifine kesinlikle bırakmayacak ve keyfi uygulamalara göz yummayacaktır.

Bu minvalde, ihlal edilen mesleki haklarımızı korumak adına, kararlılıkla vermiş olduğumuz hukuk mücadelemizin bir parçası olarak, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de CİMER’ e verilmek üzere dilekçe kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Yürümüş olduğumuz yolda, meslektaşlarımızın katılım ve desteğinin, sesimizi çok daha fazla yükseltebileceğine inancımız sonsuzdur.

Siz değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilecek dilekçe örneği için tıklayınız —> bakanlık dilekçe

CİMER üzerinden gönderilecek dilekçe örneği için tıklayınız —> CİMER dilekçe

Eklenme Tarihi : 29 Şubat 2020