Biyologlar ve Mesul Müdürlük

1. Hangi alanlarda mesul (sorumlu) müdürlük yapabilirim?

§ Kozmetik ürün üreten işletmelerde,
§ Su fabrikalarında,
§ LPG otogaz istasyonlarında,
§ İlkyardım eğitimi veren merkezlerde,
§ Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonunu yapan işyerlerinde,
§ Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtımını yapan işyerlerinde,
§ Biyosidal ürünlerin üretildiği işletmelerde,
§ Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama işyerlerinde,
§ Aktif madde içermeyen biyosidal ürünlerin üretimini yapan işletmelerde,
§ Sperma, ovum ve embriyo üretim merkezlerinde,
§ Yüzme havuzlarında,
§ Hayvanat bahçelerinde,
§ Peloidlerin üretimi ve satışını yapan işletmelerde,
§ Kaplıcalarda,
§ Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde,
§ Gıda ve yem işletmelerinde.

2. Mesul müdürlük sertifikamı kiralayabilir miyim?

Sorumlu (mesul) müdürlük sertifikasını kiralamak aslında “sorumlu müdürlük” değil “sorumsuz müdürlüktür”. Çünkü o işletmeye belgenizi verdiğinizde o işletmenin hukuki olarak sorumlusu siz olursunuz. İşletmede meydana gelebilecek herhangi bir hukuki sorunda, yetkili mercilerin muhatabı sizsiniz. Dolayısıyla bir işletmede sorumlu müdürlük yapılıyorsa; işyerinde tam zamanlı çalışılmalı, üretimden iş güveliğine her türlü işle ilgilenilmelidir.

3. Nasıl mesul müdür olabilirim?

Biyoloji Bölümü mezunu olmanız ilgili alanlarda mesul müdür olabilmeniz için yeterlidir. Ancak bazı alanlarda özel şartlarda istenmektedir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde sorumlu müdür olabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim alarak, eğitim sonrası yapılan sınavdan başarılı olup iş güvenliği uzmanı sertifikasını almak gerekmektedir.

LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak olabilmek için A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını almak gerekmektedir.

Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama yapan işyerlerinde mesul müdür olabilmek için Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir hafta süren mesul müdürlük eğitimine katılarak, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olup, mesul müdürlük sertifikasını almak gerekmektedir.

Kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek koşulu ile sorumlu müdürlük yapılabilir.

İlkyardım eğitimi veren merkezlerde mesul müdür olabilmek için Sağlık Bakanlığının tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarında bir hafta süren eğitime katılarak, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olup, ilkyardım eğitmeni sertifikasını almak ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

İlaç alanında biyoteknolojik ürün imalat yerlerinde, ürün sorumlusu olarak biyolog istihdam edilebilir. Beşeri tıbbi ürünlerde amaçlanan kalitenin sağlanması için mesul müdür, ürün imalat yeri iznine sahip bir veya birden fazla işletmede, ürünlerin kalite analizleri, aktif maddelerin kantitatif analizleri ve kontrollerine dair faaliyetlerde en az iki yıl uygulamalı deneyim sahibi olduğunu sigorta prim belgeleri ve işverenin beyanı ile belgelendirmek zorundadır.

Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonunu yapan işyerlerinde sorumlu müdür olabilmek için tıbbi cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl deneyim sahibi olma şartı aranmaktadır. Ayrıca sorumlu müdür olarak çalışacak kişinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yaptırılan eğitime katılması gerekmektedir.

Yazan: Dr. Yalçın DEDEOĞLU