Biyologların EN’leri

1. En fazla çalışma alanı olup da en az istihdam edilen meslek grubuyuz.
2. Ülkemiz bakanlıklarının tamamında çalışan tek meslek grubuyuz.
3. Farklı kurumlarda aynı ünvanda çalışıp da farklı maaş alan tek meslek grubuyuz.
4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinin yarıdan fazlasında unvanımız olan tek meslek grubuyuz.
5. 100 uzmanlık alanı ve 1000 alt uzmanlık alanına sahip olan tek meslek grubuyuz.
6. Ülkemizde en fazla hak kaybına uğrayan tek meslek grubuyuz.
7. Akademik personelin (çoğunluğunun, sözüm meclisten dışarı) umursamadığı tek meslek grubuyuz.
8. Günümüz çağında en fazla ihtiyaç duyulan meslek grubuyuz.
9. Mesleki birlik, güçlü bir sivil örgütlenme oluşturamayan tek meslek grubuyuz.
10. Fakülte mezunları arasında işsizlik oranı en yüksek olan meslek grubuyuz.
11. Ülkemiz tarafından yeteri kadar tanınmayan tek meslek grubuyuz.
12. Sağlık Meslek Lisesi (SML) mezunları kadar maaş alan tek fakülte mezunu meslek grubuyuz.
13. Facebook’ a ayırdığımız zaman kadar derneklere zaman ayıramayan tek meslek grubuyuz.
14. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından unutturulmak istenen tek meslek grubuyuz.
15. Hangi hizmet sınıfında olursa olsun biyolog unvanını ihraz eden kamu personelinin bir derece aldığı tek meslek grubuyuz.
16. Sağlık hizmetleri sınıfına (SHS) mensup olup da Sağlık Bakanlığı tarafından en az istihdam edilen meslek grubuyuz.
17. Nitelik kodlarda ve öğrenim denklik durumlarında en fazla karmaşa olan tek meslek grubuyuz.
18. En fazla yüksek lisans ve doktora bölümü olan tek meslek grubuyuz.
19. Sağlık Bakanlığı’ ına tavan puan denilecek türden olan en yüksek puanla atanan tek meslek grubuyuz.
20. KPSS ‘nin en fazla mağdur ettiği tek meslek grubuyuz.
21. Bakanlıklardaki personel genel müdürlerinin bilmediği tek meslek grubuyuz.
22. Denizcilik Müsteşarlığı’ nda doktordan bile fazla maaş alan tek meslek grubuyuz.
23. Dört yıl boyunca doktora, iki yıl boyunca yüksek lisans yaparak, lisans düzeyinin üst öğrenimi olmasına karşın alt öğrenim olan lisans düzeyi KPSS’ ye giren meslek gruplarından biriyiz.
24. Dünyanın her ülkesinde istihdam edilen tek meslek grubuyuz.
25. Ülkemizde en fazla mezun veren tek meslek grubuyuz.
26. Bir çok bölümle denklik durumu olup da sadece biyolog kadrolarına müracaat edebilen tek meslek grubuyuz.
27. İlgili alanlarda yüksek lisans ve doktora yaparak, doktora ve yüksek lisans diplomalarımızla atanamayan meslek grubuyuz.
28. Avrupa’ da en iyi meslekler arasında gösterilen profesyonel meslek grubuyuz.
29. TUS müracaat hakkı gasp edilen meslek gurubu olup, aynı zamanda da boykot edemeyen tek meslek grubuyuz.
30. Dünya, Avrupa basın ve medya kuruluşlarında çok yer almamıza rağmen ülkemizde yeteri kadar tanınmayan tek meslek grubuyuz.
31. Aynı yüklü tanecikler gibi ya (her ikisi pozitif) ya da (her ikisi negatif) gibi bir araya gelemeyen meslek grubunun üyesiyiz.

Kaynak: 16 Nisan Günü Toplanıyoruz, Hakkımızı Alıyoruz adlı facebook grubundan alınmıştır.