Biyologluk Mesleğinin Güçlü ve Zayıf Yanları

Güçlü Yanları

1. Öğrenme ve araştırma becerisini kazandırması
2. Mikro ve makro ölçekte üretim ve araştırma becerisine sahip olunması
3. Sürdürülebilir bir meslek olması
4. Çalışma alanlarının geniş olması
5. Analitik düşünebilme yetisi kazandırması
6. Beklentileri karşılayabilecek meslektaş sayısına sahip olması
7. Üretim, kalite laboratuar vb. kanallara 1. elden hizmet verebilir bir meslek olması
8. AR-GE yapabilme potansiyeli ve yetisi yüksek olan bir meslek olması
9. Her alanda karşılaştığı sorunlara pratik çözümler getirebilme yetisi kazandırması

Zayıf Yanları

1. Sektörde teknikerler ve teknisyen muadili bir meslek olduğu algısı
2. Meslektaşlarımızda ve sektörde sadece laboratuvarda çalışılabilen bir meslek olduğu kanısı
3. Biyoloğun çalışabileceği pozisyonlara diğer meslek unvanları ile ilanlar açılması
4. Sektörün beklediği nitelikte Biyolog profilinin yetişmemesi
5. Mezun durumdaki Biyolog adaylarının iş bulamayacağını düşünmesi, umutsuz olması
6. Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması, Biyolog adaylarının yabancı dil öğrenmek istememesi ya da geç kalması,
7. Meslek mensuplarımızın sektörün beklediği güncel konularda kendini geliştirmiyor olması
8. Meslek mensuplarımızın iş hukuku, iş kanunu gibi konularda eksik olması
9. Üniversite-Sanayi işbirliğinin yetersiz olması
10. Yurtdışındaki meslektaşlarımız ile bilgi alışverişinin olmaması
11. Biyologluk mesleğinin sanayideki öneminin ve endüstriye katkısının ilgili taraflarca bilinmemesi
12. Odasız bir meslek olması

Yazan: Dr. Yalçın DEDEOĞLU