Paleontoloji & Evrim

Biyolojide Anlatılmamış Olan Bir Hikaye…

Biyolojide Anlatılmamış Olan Bir Hikaye…

8. yüzyıldan Darwin’in zamanına kadar Müslüman bilim insanlarında evrimsel fikirlerin tarihsel gelişimi: 

Biyoloji ve evrim düşüncesinin tarihi üzerine ders kitaplarında Darwin öncesi Müslüman akademisyenlerin evrim ile ilgili fikirleri belirtilmemiştir. Bu, Batı’da batılı olmayan bilim insanlarının insan anatomisine ve evrimsel biyolojiye olan katkılarını en aza indirme eğiliminin bir parçasıdır. Dolayısıyla makale, Darwin öncesi Müslüman bilim insanlarının evrimsel düşünceye yaptıkları katkıları üzerinde durulmaktadır. Farklı tarihlere ve çok çeşitli dillerdeki kaynaklara bakılarak yazmış olduğumuz derlememiz aslında çeşitli Müslüman bilim insanlarının evrimsel düşünceyi ortaya koyduğunu ve bunların bazılarının Darwin’in teorisine önemli benzerlikler gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu fikirler, adaptasyon ve uyumlu olanın hayatta kalmasını, insanların maymunlardan özel bir şekilde orijin almasını, evrimsel kısıtlamalar kavramını, taksonlar üzerinde yok olmaların gösterilmesini ve çeşitliliğin kalıtsal değişkenliklerini içermektedir. Üstelik hem bilim dünyası hem de daha geniş halk kitleleri bilgilerini genel olarak Batı kaynaklı kitaplara dayandırsa da, Müslüman dünyanın çeşitli yerleri insan evrimi de dahil olmak üzere biyolojik açıdan evrimi tamamen reddetmektedir. Bu nedenle tarihi süreci doğru bir şekilde anlatmak ve bilimsel tarihi, dünyanın çeşitli uygarlıkları ve bunların felsefecilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, bu anlatılmamış hikayenin bilim dünyasına ve topluma geniş bir şekilde yayılmalıdır.

Makale Journal of Biological Education’de yayımlanmıştır.

Kaynak: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00219266.2016.1268190?journalCode=rjbe20

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın Dedeoğlu

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018