Paleontoloji & Evrim

Biyolojik Evrim İle İlgili Bazı Popüler Yanlış Yorumlamalar

Biyolojik Evrim İle İlgili Bazı Popüler Yanlış Yorumlamalar

 

Evrimsel perspektiflerin etkisini öğrenirken yanlış yorumlaması olası birkaç durumdan söz etmek mümkündür. Bu yanlış yorumlamalardan bazıları şunlardır:

  1. Doğal seleksiyon primer olarak “en uygun olanın hayatta kalması” prensibine göre çalışır “survival of the fittest”. Bu yaklaşım kısmî olarak doğru olsa da evrimde vurgu yapılması önemli olan kavram, üreme başarısıdır.
  1. “Seleksiyon, türün her zaman yararınadır.” Bu yaklaşım, hatalıdır. Seleksiyon, herhangi bir türün yararına ya da zararına olacak şekilde önceden belirlenmiş bir prosesi barındırmaz.
  1. “Doğal seleksiyon genellikle optimal bir dizayn sağlar.” Doğal seleksiyon canlıları ilgili çevre koşullarından hepsinin üstesinden şekilde “tasarlanmış” organizmalar yapmaz.
  1. “Doğal seçilim yavaş olduğu için kusurlar ortadan kaldırılamaz.” Gerçek şu ki, kusurlar birçok nedenden dolayı mevcut, organizmaların “mükemmel birer organizma” olmamalarının altında yatan çok fazla sebep vardır ve doğal seleksiyon hızı, bunların yalnızca küçük bir parçasını oluşturur.
  1. “Patojenler öncelikli olarak konukçularla bir arada yaşamak için gelişirler.” Gerçek şudur ki patojenler çoğalmalarını en üst düzeye çıkarmak için evrimleşiyorlar.
  1. “Doğal seleksiyon, daha sağlıklı ve uzun ömürlü bireyler meydana getirir.” Hayır. Doğal seleksiyonun böyle bir fonksiyonu yoktur. Doğal seleksiyon üreme başarısını jenerasyonlar boyunca maksimize eder, sağlık ve uzun ömürlülük ancak üreme başarısına etki ettiği ölçüde evrimde anlamlıdır.
  1. Genetik hastalıklar, doğal seleksiyonla elenmeyen mutasyonlar sonucu oluşur.” Doğrusu, pek çok genetik hastalık, yeni çevrelerle etkileşen birden fazla gen nedeniyle meydana gelir.
  1. “Yaşlanma sadece vücut parçaları yıpranması nedeniyle ortaya çıkıyor.” Bu, katkıda bulunan bir faktör olmasına rağmen, gerçek şudur ki seçilim üreme başarısı üzerinde çalışıyor ve yaşlanmaya karşı seçim yok. Yaşlanmaktan yana olan genler üreme başarısına fayda sağlayacak olsaydı, hayatın başında pozitif olarak bile seçilebilirlerdi.
  1. Doğal seleksiyon, üreme dönemi sonrasındaki hiçbir şeyi etkilemez.” Bu yaklaşım pek çok tür için geçerli olsa da, insanlarda akraba seçilimi ve kültürel evrim bu süreci oldukça güçlü bir şekilde etkilemektedir. Burada önem kazanan bir hipotez olarak “büyükanne hipotezi” vurgulanabilir.

 

Referans ve İleri Okuma:

Varki, A. (2012). Nothing in medicine makes sense, except in the light of evolution.

J Mol Med (2012) 90:481–494 DOI 10.1007/s00109-012-0900-5

DOI 10.1007/s00109-012-0900-5

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın Dedeoğlu

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018