Haberler

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


04.07.2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen özel sektöre ait firmalarda biyologlar mesul müdür ve ekip sorumlusu olarak çalışabilir. Ayrıca biyologlar kendi ilaçlama firmasını açarak, bu firmanın mesul müdürü olarak da görev yapabilir.

Mesul müdürlük için hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir.

Eklenme Tarihi : 8 Temmuz 2019