Moleküler Biyoloji & Genetik

Çay Tüketimi Kadınlarda Epigenetik Değişikliklere Neden Oluyor

Çay Tüketimi Kadınlarda Epigenetik Değişikliklere Neden Oluyor


Görsel Credit: © Ivan Kruk / Fotolia

Epigenetik değişiklikler, genlerimizi aktif ya da pasif olmasını sağlayan kimyasal modifikasyonlardır. Uppsala Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yapılan yeni bir araştırmada, kadınlarda çay tüketiminin kanser ve östrojen metabolizması ile etkileşen genlerde epigenetik değişikliğe neden olduğunu gösteriyor. Bu araştırma ile ilgili makale ‘Human Molecular Genetics’ dergisinde yayımlanmıştır.

Yiyecek seçimi, sigara içme ve kimyasallara maruz kalma gibi çevre ve yaşam tarzı faktörlerinin epigenetik değişikliklere neden olabileceği iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, Uppsala Üniversitesi’nden araştırmacılar, Avrupa’daki araştırma gruplarıyla işbirliği içinde kahve ve çay tüketiminin epigenetik değişikliğe neden olup olamayacağını araştırdı. Önceki çalışmalar, hem kahve hem de çayın insanlardaki tümör ilerlemesini baskılayarak, inflamasyonu azaltarak ve östrojen metabolizmasını etkileyerek insanlarda hastalık riskini düzenlemede önemli rol oynadığı bildirilmiştir.

Sonuçlar, çay tüketen kadınlarda epigenetik değişiklikler olduğunu, ancak erkeklerde olmadığını göstermektedir. İlginç bir şekilde, bu epigenetik değişikliklerin birçoğu kanser ve östrojen metabolizmasında yer alan genlerde bulunmuştur.

Araştırmacı Weronica Ek “Önceki çalışmalar erkek ve kadınlarda çay tüketiminin, çaya verilen biyolojik cevap arasında potansiyel farklılık olan östrojen seviyesini azalttığını göstermiştir. Kadınlar ayrıca erkeklerle karşılaştırıldığında daha yüksek miktarda çay içiyorlar. Bu da kadınlardaki ilişkiyi bulmamızı güçlendiriyor.” dedi. Çalışma kahve içen bireylerde epigenetik bir değişiklik bulamadı.

Bu çalışmanın sonuçları, çay tüketiminin kanser ve östrojen metabolizmasını etkilediği düşünülen, çayın farmakolojik olarak aktif bileşenlerinin rolünü vurgulamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma çay içmenin sağlıklı olup olmadığını çay içmemekte olup olmadığını göstermemekte ve çalışmada bulunan epigenetik değişikliklerin sağlığımızı nasıl etkilediğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çay kateşinlerinin in vitro ve kültüre edilen kanser hücrelerinde epigenetik değişikliğe neden olduğu ve çayın bazı sağlık etkilerinin epigenetik değişiklikler aracılığıyla neden olabileceği daha önce yapılan araştırmalarda gösterilmiştir.

Kaynak ve ileri okuma için: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170531092458.htm

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018