Bitkiler & Hayvanlar Genel Biyoloji

Dünya Üzerindeki Yeni Biyoçeşitlilik Tahmini

Dünya Üzerindeki Yeni Biyoçeşitlilik Tahmini


Soldaki pasta, tanımlanan türlerin sayısına bağlı olarak farklı organizmalar grubunun göreceli zenginliğinin geleneksel bir tahmini gösterirken (Wilson 1992), ortadaki pasta farklı grupların öngörülen zenginliğine dayanan bir tahmin gösterir (Mora ve diğerleri 2011) ve sağdaki pasta, bu çalışmadaki farklı grupların öngörülen zenginliğine dayanan tahminleri gösterir. Görsel Kredi: Brendan B. Larsen, Elizabeth C. Miller, Matthew K. Rhodes, and John J. Wiens

Bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon canlı türü resmi olarak bilimsel literatürde yer almaktadır. Bunların çoğu tahmin ettiğiniz gibi böceklerdir. Bununla birlikte, bakteriler bu tanımlanan türlerin % 1’den daha azını oluşturmaktadır.

Bilim insanları genelde resmi olarak bilimsel literatürde yer alan türlerden daha fazla sayıda dünyada türün var olduğunu kabul ediyorlar. Bazı araştırmalar 2 milyon ya da daha az tür olduğunu, bazıları ise 12 milyondan fazla tür olduğunu tahmin ediyor (yakın tarihli bir çalışmada gezegenin bir trilyon türe ev sahipliği yapabileceği öne sürülüyor).

The Quarterly Review of Biology’de (Eylül 2017) yayımlanan yeni bir raporda, araştırmacılar, şu anki tanımlanan türlerin bin katından fazla, Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar canlı türü olduğunu tahmin ediyorlar.

Araştırmacılar bunu, pek çok tahminin yaklaşık 6,8 milyon böcek türü üzerinde anlaşma sağladığı gerçeğinden yararlanarak yaptılar. DNA dizileri tarafından ortaya çıkarılan tür sınırlarının yeni tahminlerini dahil ettiler; bu, altı kat fazla böcek türü olabileceğini gösterdi; böcek türlerinin toplam sayısını 40 milyona çıkardılar.

Daha sonra böceklerle ilişkili organizmaların tüm gruplarını parazitler veya simbiyon olarak incelediler. Her böcek türünün, muhtemelen benzersiz bir akar türü, yuvarlak kurt (nematod), bir Microsporidia olarak adlandırılan tek hücreli bir mantar ve Apicomplexa protist olarak adlandırılan tek hücreli bir organizma barındırdığını buldular.

Araştırmacılar ayrıca, hangi taksonomik grubun en fazla türü veya canlı pastasını içeren diyagramının geleneksel tahminlerden çok farklı olduğunu öne sürdüler. Geleneksel olarak gösterilen böceklerin egemenliğinden ziyade, tahminleri, böceklerin (ve genel olarak hayvanlar) çok daha küçük bir dilime sahip olan bakterilerin hakim olduğu bir pasta (tüm türlerin % 70 ila % 90’ı) ile göstermektedirler.

Kaynak: https://phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html

Eklenme Tarihi : 28 Aralık 2018