Moleküler Biyoloji & Genetik

Genom Araştırmaları Gösteriyor Ki, İki Tür Arasındaki Geçişin “Gri” Bir Bölgesi Var

Genom Araştırmaları Gösteriyor Ki, İki Tür Arasındaki Geçişin “Gri” Bir Bölgesi Var


DNA çift sarmalı. Fotoğraf görseli kredi: public domain

Uzak soylar karşılaştırıldığında tür tasvirleri konusunda genellikle belirsizlik vardır. Örneğin, köpeklerin ve kedilerin iki farklı türe ait olduklarından şüphe yok. Bununla birlikte, bu tür ayrımı son zamanlarda karışıklıkların bir dereceye kadar mümkün olduğu farklı birey gruplarını kıyaslarken daha az belirgin hale gelir. Bu, türleşmenin paradoksudur: sonuç olarak farklı biyolojik varlıklara yol açan aşamalı, sürekli bir süreç.

Araştırmacılar doğal seçilim, sürüklenme ve göç oranlarının karıştırıcı etkisini modelleyerek türleşmenin tarihini çıkarabilmelerini sağlayan mevcut yöntemleri geliştirdiler ve böylece genomun farklı bölümlerinde görülen farklı varyasyon modellerini açıkladılar.

Yeni yöntem, 61 çift popülasyon veya hayvan türünden oluşan genomik bir veri kümesine uygulanmıştır. Analizleri, bir ila iki türe geçişin – “türleşme gri bölgesi” olan genomlar arasındaki farklılıkların % 0.5 ila % 2 aralığında bir ara moleküler farklılık zonu ortaya çıkardı. Bu bölgede bulunan popülasyonlar / türlerin çiftleri tipik olarak yarı geçirgen bir genom ile karakterize edilir: bazı genler popülasyonlar arasında serbestçe değiştirilir, ancak bazıları engellenir ve izolasyona katkıda bulunur – sözde tür bariyerleri. Bu çalışmadaki 61 popülasyon çiftinde “gri bölge” midye, goril, trompet solucanı, solucan, kelebek ve sivrisinek türlerini içermekte olup hayvanlar iki türe ayrıldığı halde zaman zaman genetik materyal alışverişinde bulunmaktadır.

Araştırmacılar, gri bölgenin sınırlarının evrensel olduğunu ve türlerin yaşam öyküsü özelliklerinden veya ekolojisinden bağımsız olduğunu bulmuşlardır. Bu çoklu tür analizi, genomik seviyede türleşme sürecini aydınlatıyor, ancak hayvan biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yönetimi için önemli etkileri olan “gri bölgede” türlerin tanımlanmasında asıl zorluğun altını çiziyor.

Explore further: Evolution of new species requires few genetic changes

More information: Roux C, Fraïsse C, Romiguier J, Anciaux Y, Galtier N, Bierne N (2016) Shedding Light on the Grey Zone of Speciation along a Continuum of Genomic Divergence. PLoS Biol 14(12): e2000234. DOI: 10.1371/journal.pbio.2000234

Journal reference: PLoS Biology

Provided by: Public Library of Science

Kaynak ve ileri okuma için: http://phys.org/news/2016-12-genome-reveals-gray-zone-animals.html

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

 

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018