İnsan & Sağlık

Kafein Tüketimi Kronik Böbrek Hastalarında Ölüm Riskinin Azaltılmasına Yardımcı Olabilir

Kafein Tüketimi Kronik Böbrek Hastalarında Ölüm Riskinin Azaltılmasına Yardımcı Olabilir


Görsel Kaynak: American Chemical Society/YouTube

Araştırmacılar, daha fazla kafein tüketmenin kronik böbrek hastalığı olan kişilerin ölüm riskini azaltabileceğini bildiriyorlar.

Portekiz merkezli bilim ekibine göre, kafeinin olası koruyucu etkisi, kafeinin kan damarlarının işlevini artıran nitrik oksit gibi maddelerin salınmasını teşvik ettiği için vasküler seviyede etkilerle ilişkili olabilir.

ABD yetişkin nüfusunun yaklaşık% 89’u günlük olarak kafein tüketir. ABD’deki yetişkinlerin yaklaşık % 14’ü artan sağlık bakım maliyetleri ve daha yüksek ölüm riski ile ilişkili olan kronik böbrek hastalığına sahiptir. Hastalığın yaygınlığının dünya çapında artmaya devam etmesi bekleniyor.

Genel popülasyonda kahve tüketimi ile ölüm oranı arasında ters bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda kafein tüketimi ve mortalite arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır.

Yapılan araştırma sonucunda kronik böbrek hastası olan katılımcılar arasında kafein tüketimi ile tüm nedenlere bağlı ölüm oranları arasında ters bir ilişki saptandı.

Daha az kafein tüketen insanlarla karşılaştırıldığında yüksek kafein tüketen hastalar, medyan 60 aylık takip süresi boyunca ölüm riskinde yaklaşık % 25’lik bir azalma sağladı.

Çalışmanın baş yazarlarından Miguel Bigotte Vieira, M.D., Centro Hospitalar Lisboa Norte’ye göre, “Çalışmamız, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda kafein tüketiminin koruyucu etkisini gösterdi. Yaş, cinsiyet, ırk, sigara, diğer hastalıklar ve diyet gibi diğer önemli faktörler göz önüne alındığında mortalitede azalma mevcuttu. Bu sonuçlar, böbrek hastalığı olan hastalara daha fazla kafein almaları konusunda tavsiyelerde bulunmanın mortalitelerini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bu basit, klinik olarak yararlı ve ucuz bir seçeneği temsil etse de bu yararın randomize klinik çalışmalarda ideal olarak doğrulanması gerekir.”

Vieira, bu gözlemsel çalışmanın, kafein kronik böbrek hastalığı olan hastalarda ölüm riskini azalttığını ispatlayamadığını, ancak sadece böyle bir koruyucu etki olasılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Wep kaynak: https://www.genengnews.com/gen-news-highlights/caffeine-consumption-might-help-lower-chronic-kidney-disease-mortality/81256225/?utm_medium

Çeviri: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 11 Ekim 2018