Genel Biyoloji

Kanadalı Biyologlar

Kanadalı Biyologlar


Biyologlar ve ilgili bilim insanları, canlı organizmaların bilgilerini genişletmek, doğal kaynakları yönetmek, tıp ve tarımla ilgili yeni uygulamalar ve ürünler geliştirmek için temel ve uygulamalı araştırma yapmaktadır.

Hükümetler, çevre danışmanlık şirketleri, kaynak ve medikal şirketleri, kimya, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri ile sağlık ve eğitim kurumlarında hem laboratuvar hem de arazi şartlarında çalışmaktadırlar.

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanlarının Çalışma Alanları

Tarım Bilimcisi
Agrogeolog
Algolog
Anatomi
Hayvan Ekoloğu
Hayvan Genetiği Uzmanı
Hayvan Besleme Uzmanı
Hayvan Taksonomisi Uzmanı
Su Biyoloğu
Astrobiyolog
Bakteriyolog
Bakteriyolog- Hayvan Sağlığı
Biyoinformatikçi
Biyolojik Bilim Adamı
Biyolog
Biyolog, Enzimoloji
Biyolog, Tıbbi Parazitoloji
Biyolog, Parazitoloji
Biyolog, Protozooloji
Biyolog, Veteriner Parazitolojisi
Biyomedikal Nanoteknoloji Araştırmacı Bilim Adamı
Botanikçi
Bryolog
Hücre Biyoloğu
Hücresel Fizyolog
Ekin Bilimcisi
Bitki Araştırması Bilim Adamı
Sitokimyacı
Sitogenetikçi
Sitolog
Sitolog-Mikrobiyolog
Süt Bakteriyolojisi Uzmanı
Sütçü Bilim Adamı
Tanımlayıcı Toksikolog
Gelişim Biyoloğu
Gelişimsel Genetikçi
Evcil Hayvan Bilimcisi
Ekobiyolog
Ekolog
Ekonomik Botanikçi
Embriyolog
Entomolog
Entomolog, Arıcılık
Çevresel Ve Mesleki Toksikoloji Uzmanı
Çevresel Biyolog
Çevresel Toksikoloji Uzmanı
Enzimolog
Enzimoloji Biyoloğu
Etiyolog
Balıkçı Bakteriyolojisi Uzmanı
Balık Ürünleri Bakteriyolojisi Uzmanı
Gıda Bakteri Uzmanı
Gıda Ürünleri Bakteriyolojisi Uzmanı
Gıda Ürünleri Bilim Adamı
Gıda Araştırması Bilim Adamı
Gıda Bilimcisi
Orman Ekoloğu
Orman Patoloğu
Genetikçi
Helmintoloji Uzmanı
Herpetolog
Histolog
Histopatolog
İnsan Fizyoloğu
Hidrobiyolog
Doğum Uzmanı
İmmünolog
Endüstriyel Bakteriyolog
Böcek Fizyoloğu
Yorumlayıcı Doğa Bilimci
Omurgasız Hayvan Uzmanı
Laboratuvar İmmünolojisi Uzmanı
Limnolog
Malariolog
Memeliler Uzmanı
Deniz Biyoloğu
Deniz Hidrobiyoloğu
Deniz Memeli Eğiticisi
Mekanik Toksikoloji Uzmanı
Tıbbi Parazitoloji Biyoloğu
Mikrobiyolog
Moleküler Biyolog
Moleküler Genetikçi
Moleküler Fizyolog
Mikolog
Doğabilimci
Nematolog
Kuşbilimci
Osteolog
Parazitolog
Parazitoloji Biyoloğu
Park Doğalcı
Patolog, Ormanlar
Patolog, Bitkiler
Eczacılık Bakteriyolojisi Uzmanı
Farmakolog
Fizyolojik Biyofizikçi
Fizyolog
Fizyolog-Biyokimyacı – Nükleer Tıp
Fitobiyolog
Fitopatolog
Bitki Anatomisi
Bitki Yetiştiriciliği
Bitki Ekolojisi
Bitki Nematoloğu
Bitki Patoloğu
Bitki Fizyoloğu
Bitki Nüfusu Biyoloğu
Bitki Bilimci
Bitki Taksonomisi Uzmanı
Nüfus Genetiği Uzmanı
Kanatlı Bilim Adamı
Protozoolog
Protozooloji Biyoloğu
Halk Sağlığı Bakteriyolojisi Uzmanı
Düzenleyici Toksikolog
Araştırma Biyoloğu
Kırsal Ekoloğu
Serolog
Toprak Bakteriyolojisi Uzmanı
Personel Toksikoloğu
Sistematik, Biyoloji
Sistem Biyoloğu
Taksonomi, Biyoloji
Toksikolog
Veterinerlik Parazitoloji Biyoloğu
Virolog
Yaban Hayatı Biyoloğu
Yaban Hayvanları Helmintoloğu
Vahşi Doğa Bilimcisi
Zoolog

Biyologlar, aşağıdaki görevlerin bir kısmını veya tamamını yerine getirirler:

 • Bitki ve hayvanların çevre, popülasyon, dağılım, yapı ve fonksiyonel özelliklerini ve davranışlarını planlamak ve yürütmek
 • Ekolojik ve çevresel etki araştırmaları yapmak ve rapor hazırlamak
 • Bitki ve hayvan örneklerini incelemek, tanımlamak ve sınıflandırmak
 • Bitki veya hayvan büyütme, kalıtım ve yetiştirme deneyleri yapmak
 • Yenilenebilir kaynakların yönetimi için raporlar ve planlar hazırlamak
 • Biyolojik teknologları, teknisyenleri ve diğer bilim adamlarını denetler.

Mikrobiyologlar, hücre ve moleküler biyologlar aşağıdaki görevlerin bir kısmını veya tamamını yerine getirirler:

 • Bakteriler, mantarlar, protozoonlar ve algler de dahil olmak üzere mikroorganizmaların yapısına, işlevine, ekolojisine, biyoteknolojisine ve genetiğine ilişkin araştırma yapmak
 • İnsan, hayvan ve bitki dokularının ve hücrelerinin yapısına ve işleyişine ilişkin araştırmalar yapmak
 • İnsan, bitki ve hayvan patojenlerinin ve toksinlerinin tanımlanması, etkileri ve kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Biyomedikal uygulamalarda kullanılan ilaçlar, farmasötikler ve nanopartiküllerin test edilmesi, değerlendirilmesi ve taranması için klinik veya laboratuar çalışmaları yapmak
 • Ürün üretmek için yeni veya alternatif yöntemler geliştirmek için genetik ifade, gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisinde moleküler veya biyokimyasal çalışmalar ve deneyler yapmak
 • Biyoteknolojide keşfetmek, geliştirmek ve rafine etmek ve yeni ürünleri değerlendirmek için araştırma yapmak
 • Yeni ürünlerin ticarileştirilmesine katılmak
 • Biyolojik teknologları, teknisyenleri ve diğer bilim adamlarını denetlemek
 • Bilgisayar modelleme teknikleriyle biyoistatistiksel veri analizi yapmak.

Biyologlar ve ilgili bilim adamları, botanik, zooloji, ekoloji ve deniz biyolojisi gibi alanlarda makroskopik düzeyde veya genetik, immünoloji, farmakoloji, toksikoloji, fizyoloji, patoloji, bakteriyoloji, viroloji, biyoteknoloji ve biyoenformatik gibi alanlarda hücresel ve moleküler düzeyde uzmanlaşabilirler.

İstihdam Gereksinimleri

 • Biyologlar için biyoloji veya ilgili disiplin alanında lisans derecesi gereklidir.
 • Biyolojide bir araştırmacı bilim adamı olarak istihdam için biyoloji veya ilgili bir disiplin alanında yüksek lisans veya doktora derecesi gereklidir.
 • Doktora sonrası araştırma tecrübesi genellikle akademik birimlerdeki veya araştırma kurumlarındaki istihdamdan önce gereklidir.

Bu meslekte sürekli eğitim faaliyetlerine katılım şarttır.

Bakış Açısı

Son yıllarda, biyologlar ve ilgili bilim adamlarının sayısı önemli ölçüde artmıştır.
Biyolojiyle (biyolojik çeşitlilik, insan genomu, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar), biyoteknoloji, farmakoloji vb.) ilgili alanlarda Ar-Ge’deki büyüme göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde biyolog ve ilgili bilim adamlarının sayısı önemli ölçüde artmaya devam edecektir.

İstihdam Kaynakları

Bu meslekte eğitim ve deneyim, biyologların ve ilgili bilim adamlarının, özellikle kimya ve ilaç endüstrilerinde, teknik satış uzmanları gibi pozisyonlarda, kolejlerde ve üniversitelerde öğretim pozisyonları aramasına, denetim ve yönetsel pozisyonlara terfi ettirilmesine olanak tanır.

Endüstriler

Biyologların yaklaşık % 30’u mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde (biyologların firmaları da dahil), kamu yönetiminde% 24, sağlık ve sosyal yardımda % 16 çalıştı. İmalat sektöründe (% 9), özellikle ilaç ve ilaç üretiminde (% 5), üniversite laboratuvarlarında ve araştırma bölümlerinde (% 6) önemli sayılarda bulunmuştur.

Eğilimler

Biyologlar ve ilgili bilim adamları, bakteriyoloji, botanik, ekoloji, genetik, deniz hidrolojisi, mikrobiyoloji, toksikoloji, viroloji, zooloji ve benzeri gibi çok çeşitli alanlarda çalışırlar. Bu geniş disiplin çeşitliliği, çok disiplinli bir geçmişe sahip olsalar bile, bu meslekte olanların çoğunun uzmanlaşmasına neden olur. Bu iş kolları arasındaki hareketlilik düşüktür. Biyologlar ve ilgili bilim adamları bazen bu sektörlerin bazılarında, kimyagerler ve agronomistler gibi diğer meslek alanlarında olanlar ile rekabet halindedirler.

Bu mesleğin çeşitli sektörlerdeki istihdam düzeylerindeki değişiklikler bir dizi faktöre bağlı olabilir; En büyük etkiye sahip faktörlerin arasında bilimsel keşifler, kamuoyu, hükümet harcamaları düzeyi ve mevzuattaki değişikliklerdir.

Bilimsel Keşifler

Bilimsel keşifler, biyologlar ve ilgili bilim adamları için yeni alanlar açıyor. Bunlar, temel araştırmalarda veya temel araştırmaların sonuçlarına dayanan ürünlerin araştırma ve geliştirilmesinde olabilir. Yeni alanlara örnekler; insan genomunun çözülmesi, genetiğin bitkilere (GDO’lar) ve hayvanlara uygulanması (klonlama, insan genlerinin hayvanlara nakledilmesi vb.), atık su ve kirlenmiş toprakların muamele edilmesinde mikroorganizmaların kullanılması. Bu durum önümüzdeki yıllarda biyologlar ve ilgili bilim adamlarına yönelik talep üzerinde kesin bir olumlu etkiye neden olacaktır.

Kamuoyu

Nüfusun bir kesiminde, bu keşifler, etik sorunlar ve bunların uygulanmasının ekolojik ve sağlık sonuçları ile ilgili çok sayıda reaksiyona neden olur. Örneğin, klonlama ve hayvan genlerine ya uyuşturucu üretmek ya da aşı yapmak için insan genlerini yerleştirmek sayısız etik soruyu gündeme getiriyor. GDO’ların kullanımı, uzun vadeli etkileri ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili korkuları uyandırıyor. Örneğin, bazı insanlar, GDO’ların orijinal ürünleri tamamen yerinden oynatabileceklerinden ve zararlı etkilerin ortaya çıkması nedeniyle bunları yeniden sunmamamızdan korkuyorlar: Daha dirençli böcekler, yeni bitki hastalıkları, uzun vadeli sağlık etkileri vb. halk, sorular soruyor, garanti arıyor ve daha fazla araştırma ve koruyucu öneri talep ediyor. Bu baskılar, şirketleri ve devlet kurumlarını, bu işyerinde istihdamı teşvik eden bu ürünlerin daha fazla araştırma ve test istemektedir.

Devlet Harcamaları Düzeyi

Kamu harcamalarındaki değişiklikler de biyologlar ve ilgili bilim adamlarının talebi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 90’lı yılların hükümet kesintileri, kamu yönetimi ve sağlık sektöründeki sayılarını azalttı. Bununla birlikte, kamu maliyesinde sonraki iyileşme, diğer şeylerin yanı sıra üniversitelere verilen araştırma hibelerinin artmasına neden olmuştur.

Bununla birlikte, 2008-2009 durgunluğundan dolayı ülkenin maliyesi daha da kötüleşti ve hükümetler sağlık harcamalarının (daha az ölçüde, eğitim) kesimine gitmeye başladı. Bu alanlar sözü edilen kamusal baskılardan etkilenmedikçe biyoloji ile ilgili alanlarda hükümet harcamalarında önemli bir artış görmeyi bekleyemeyiz. Bu nedenle, devlet harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde biyologların istihdam artışına katkıda bulunmayacaktır.

Mevzuattaki Değişiklikler

Mevzuat değişiklikleri, biyologlar için çalışma hacmini artırabilir. Örneğin, yeni ormancılık rejiminin benimsenmesi botanikçilerin işe alınmasında olumlu bir etkisi olabilir. Benzer şekilde, yeni ilaçlar geliştirildiğinde ilaç firmaları için patent korumasını genişleten kanun, son yıllarda mikrobiyologlar, bakteriyologlar, farmakologlar ve virologlar için olan talebi olumlu etkiledi. Su yönetimi politikası, biyologlara olan talebi etkileyen bir diğer mevzuat örneğidir. Önümüzdeki yıllarda, mevzuattaki değişiklikler bu meslekte istihdamın lehine olmaya devam etmelidir.

Diğer Eğilimler

Bu meslekte istihdamı etkileyen faktörler genelde yüksek seviyede teorik eğitim gerektirir. Bu kuşkusuz, lisans eğitimi almış olanların eğitimiyle ilgili çalışma alanı bulmada yaşadıkları zorluğu açıklar. Bu eğilimler kesinlikle yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanları tercih eder.

Bu faktörler genel olarak olumlu olduğu için önümüzdeki birkaç yıl içinde biyolog sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.

İstihdam Özellikleri

Nüfus sayımı ve Ulusal Hane Halkı Araştırması verilerine göre, kadınlar bu alandaki işlerin yaklaşık % 56’sını 2011’de elinde tutuyordu; bu oran 1991’den beri yükseliyor (% 43). “İstatistik” bölümünün “Özellikler” bölümünde gösterilen yıllık istihdam geliri (65.815 dolar), bu meslekte 2010 yılında tam zamanlı ve tam yıl çalışanların % 64’ü için geçerlidir. Tam zamanlı ve tam yıl çalışmayanların ortalama istihdam geliri 2010 yılında 32.518 $ ‘dı.

Önemli Hususlar

Biyolojik konularla (biyoçeşitlilik, insan genomu, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), biyoteknolojiler ve benzeri) ilgili Ar-Ge’deki büyüme ve bu alanlardaki kamuoyu farkındalığı göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde biyolog ve ilgili bilim adamlarının sayısı önemli ölçüde artmalıdır. Son yıllarda, fırsat sayısı, biyoloji alanındaki tüm mezunlara iş imkanı sunmak için yetersiz görünüyor. Master veya doktora programına gidilmelidir.

Kaynak: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html?_ga=2.139574330.867629843.1537632503-2116498246.1537632503

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018