İnsan & Sağlık

Kanser İmmünoterapisi İçin Tasarlanan DNA Aşısı

Kanser İmmünoterapisi İçin Tasarlanan DNA Aşısı


Kaynak: Andrew Brookes/Getty Images

Wistar Enstitüsündeki araştırmacılar, aynı zamanda, çeşitli kanser türlerinde spesifik olarak aşırı eksprese edilen bir protein familyasının çoklu üyelerini eşzamanlı olarak hedeflemek için yapısal olarak tasarlanmış yeni bir sentetik DNA aşısı kullandıklarını bildirmektedir. Araştırmacılar, kanser immünoterapisinde, özellikle de tek ve kolay bir şekilde iletilen bir formülasyonda çoklu tümör antijenlerine karşı antitümör immün yanıtlarını eşzamanlı olarak nasıl sürdürebilmeleri konusunda zor bir meseleyi ele aldıklarını söylüyorlar. Bağışıklık sisteminin tedavisini basitleştirebilir ve bağışıklık sisteminin birden fazla duyarlı hedef noktasında kansere saldırabileceğinden, kanserin bağışıklık sisteminin baskısından kaçmasını önleyebilir.

İnsan kanseri ile ilişkili MAGE-A protein ailesini hedef alan yeni aşının, Clinical Cancer Research’de yayımlanan bir makalede (“A designer cross-reactive DNA immunotherapeutic vaccine that targets multiple MAGE-A family members simultaneously for cancer therapy”) açıklandığı gibi melanoma preklinik bir modelde etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir.

İfadeleri tümör hücreleri ile sınırlı olduğundan, MAGE-A ailesine ait proteinler immünoterapi için umut verici hedefleri temsil eder. Bununla birlikte, birkaç katı tümörde en yüksek ekspresyona sahip olan orijinal MAGE-A3 üyesini hedef alan kanser aşıları, klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlayamamıştır.

Bu problemi çözmek ve bu umut verici immünoterapinin klinik uygulamalarını ilerletmek için, Wistar’daki araştırmacılar insan kanserlerinde MAGE-A ailesindeki on iki proteinin ekspresyon seviyelerini analiz ettiler. Sadece MAGE-A3 değil, MAGE-A üyelerinin birçoğunun, birkaç kanser türünde tümör hücreleri üzerinde yüksek oranda eksprese edildiğini gözlemlemişlerdir, bunların bir kısmı aynı hastada aynı anda mevcuttur. Bu bulgular, bir hedefe sınırlı odaklanan önceki aşıların muhtemelen etkili olmadığını göstermektedir.

The Wistar Enstitüsü Direktörü Wistar Enstitüsü Başkan Yardımcısı David B. Weiner, “Yapısal tasarım ve sentetik DNA teknolojisinin birleşimi, tasarımcı hedef immünojenin geliştirilmesinde esneklik ve özgünlük sunuyor. Birden fazla MAGE-A üyesinden yapısal olarak ilgili birincil dizileri birleştirerek, aynı anda yedi MAGE-A aile üyesini hedefleyebilen optimize edilmiş bir konsensüs DNA aşısı elde ettik. Bu aşı, ana bağışıklık sistemi tarafından çok daha güçlü bir şekilde kabul edildi ve bu da bağışıklık performansının artmasına neden oldu.” diyor.

Farelerde test edildi, aşı ile oluşturulan MAGE-A proteinleri ile bağışıklık reaksiyonu ve güçlü bir CD8+ T hücresi aracılı immün tepkisi indüklendi.

Weiner, “CD8+ T hücreleri, immünoterapiye verilen yanıtta baskın efektörlerdir; bunları, kanser immünolojisinin donanma mühürleri olarak düşünebiliriz” diye ekliyor.

Aşı, bir fare melanom modelinde tümör büyümesini ve uzun süreli sağkalımı önemli ölçüde yavaşlatmıştır. Araştırmacılar CD8+ T hücrelerinin tümörlere birikmesiyle ilişkili olan derideki azalmış invazyonu gözlemlediler ve bu da aşının melanom tedavisi için antitümör immünitesini önleme kabiliyetini gösterdi.

Weiner Lab’de doktora sonrası araştırmacı ve çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Elizabeth K. Duperret “Çapraz reaktif aşının, daha önce tasarlanmış MAGE-A3’e özgü aşılara kıyasla tümörün kurtulmasını önlemede önemli bir avantajı vardır. Tümörleri, bu antijen ailesinin çoklu üyelerini eksprese eden hastalar, bu immünoterapi yaklaşımının yararlarını incelemek için önemli bir grubu temsil eder.” diyor.

Web Kaynak: https://www.genengnews.com/gen-news-highlights/new-dna-vaccine-offers-novel-immunotherapeutic-approach-against-cancer/81256283

Çeviri: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 29 Eylül 2018