Diğer

Mesleki Örgütlenme ve Önemi

Örgütlenme, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu birlikteliktir. Örgütsüz bir yapılanma ile gerçekçi ve amaca yönelik hiçbir etkinlik sağlanamayacağı açıktır. Meslek derneklerinin bulunmadığı veya etkin olmadığı durumlarda en basit ifadesi ile sayıları on binlerle ifade edilebilecek meslek sahiplerinin görüş ve önerileri alınmamış, onların etkin ve yetkin çalışma koşulları yerine getirilmemiş olacaktır.

Biyologlar Dayanışma Derneği 2009 yılında kurulmuştur. Derneğimiz, meslek mensuplarının haklarını korumak, biyolog mesleğini tanıtmak, meslek alanını ilgilendiren konularda toplumu bilgilendirmek, meslek alanındaki gelişmeleri izlemek ve yaymak, sektörü ve toplumu doğru şekilde yönlendirmek, sağlık-çevre-tarım-gıda gibi alanlarda politikaların oluşturulmasında söz sahibi olmak, mesleğin gelişimine katkıda bulunacak her türlü etkinliği düzenlemek ve desteklemek, her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkemizde 125 bin ila 150 bin arası biyolog bulunduğu tahmin edilmektedir. Biyologlar Dayanışma Derneğinin şu an yaklaşık 1.700 üye bulunmaktadır (Bu üyelerimizin de yaklaşık %5-7’si düzenli olarak üyelik aidatını ödemektedir). Dolayısıyla biyologların kendilerini temsil eden ve haklarına savunan derneklerine üye olma oranları ve maddi bakımdan destek olmaları maalesef çok düşüktür.

Dernekler gücünü derneğe üye olan meslek üyelerinden almaktadır. Dolayısıyla meslek üyelerinin sayısı ve ortamdaki gücü derneklerin ve mesleğin güçlenmesinde önemli bir etkendir.

Biyologlar; ancak örgütlenerek güçlü bir meslek grubu olacak ve kamusal alanda seslerini duyurabileceklerdir. Mesleki derneklerin, işlevlerini yerine getirebilmeleri için güçlü ve büyük üye potansiyeli olması gerekmektedir.

Biyologlar tarafından derneğe sahip çıkılmadığında ve dernek etkin hale getirilmediğinde, kamu da ve siyasi arenada Biyologlar adına olumsuz ve mağdur edici kararlar alınmaya devam edecektir.

Ülkemizde, hak ettiğimiz maddi ve manevi haklarımızın verildiği, kamudaki itibar ve saygınlığımızın yeniden tesis edildiği, mutlu bir geleceğimizin olması temennileri ile…

Yazan: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 27 Aralık 2018