Moleküler Biyoloji & Genetik

Sigortacıların Genetik Test Sonuçlarına Erişiminde Hak Ve Yükümlülüklerin Belirlenmesi

Sigortacıların Genetik Test Sonuçlarına Erişiminde Hak Ve Yükümlülüklerin Belirlenmesi


Genetik test, hastalıkları teşhis etmek ve önceden belirlemek için gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılır.

Bu faydalarının yanında, işverenler ve sigortacılar gibi başkalarının sonuçlara nasıl erişebileceği ve kullanabileceği endişesi bulunmaktadır. Sonuç olarak bireyler sonuçlara göre farklı muamele yapılabileceğinden korktukları takdirde, tıbbi olarak önerilen genetik testlerden veya genetik araştırmaya katılımdan kaçınma riski doğar.

Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu Anya Prensi yıllık konferansında, Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill, ABD Genomik ve Toplum Merkezi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olan JD MPP, İngiltere’de, Kanada’da ve Avustralya’da hayat sigortacılarından genetik bilgi kullanımının düzenlenişini karşılaştıran çalışmasının sonuçlarını sunacak.

“Bu tür bir çalışma, farklı politika seçeneklerinin etkinliğini ve muhtemel dezavantajlarını değerlendirmek için gereklidir,” diyen Prince, ABD’de hayat sigortacısına genetik bilginin kullanımını ele alan düzenlemelerin gelişimini bilgilendirmek için sonuçlarını kullanmayı umuyor. “Hangi politika seçeneklerinin ayrımcılık korkusunu en iyi düzelteceğini anlamak, tıbben önerildiğinde bireyleri teste tabi tutmaya ve genomik araştırmalara katılmaya teşvik ederek insan sağlığını geliştirme potansiyeline sahiptir.” diye ekledi.

Avustralya’da, özel hayat sigortacılarından sigorta oranlarını belirlerken ve bir başvuruyu kabul edip etmeyeceğini kararlaştırırken genetik test sonuçlarını kullanmaları için izin verilir. Sadece test sonuçlarını sigorta istatistikleriyle ilgili veya istatistiki verilere dayanarak kullanmalarına izin verilmesine rağmen, hangi testlerin bu gereksinimleri karşıladığına dair kendi kararlarını kullanmakta serbesttirler.

Kanada’da, hayat sigortacılarının şu anda genetik test sonuçlarını kullanmasına izin verilmekle birlikte, Parlamento son zamanlarda sigorta sözleşmeleri hazırlarken yasaklayacak yasaları onayladı. Fakat Kanada’da sigorta düzenlemeleri eyaletlerin yetkisi altındadır, bu nedenle yasağın anayasal olup olmadığı konusunda şüpheler var. Mevzuat şu an yargı denetimindedir.

İncelenen üç ülke arasında Birleşik Krallık, sigortacının genetik bilgi kullanımına karşı en kapsamlı korumaya sahiptir. Hayat sigortacısı, sigorta poliçeleri için öngörülen genetik test sonuçlarını 500.000 pound’un (£500,000) altında kullanımıyla ilgili bir moratoryum üzerinde anlaşmaya vardı. Bu rakamın üstünde sigortacılara, hükümet danışma kurulunun onayladığı genetik testleri kullanmalarına izin verilir, ancak şimdiye kadar sadece Huntington Hastalığı testine izin verilmiştir.

Prince “İki katmanlı İngiltere sistemi ülkenin içinde ve dışında pek çok kişi tarafından bireysel ve sigortacı endişelerini dengelemek için etkili bir yol olarak görülüyor (Bir taraftan genetik ayrımcılık ve diğer taraftan endüstrinin ekonomik olarak yaşanabilirliği hakkında). Moratoryumun esnek yapısı, kalıcı mevzuat değildir, sigortacılara ihtiyaç duyulursa genetik araştırmalardaki ilerlemelere tepki göstereceklerini rahatça hissetmelerine yardımcı olur ” dedi.

Bununla birlikte, Avustralya ve Kanada’daki sigortacılarla yapılan görüşmeler, genetik test sonuçlarına erişmenin, endüstrisi üzerinde ciddi bir etkisi olacağını ve mali çöküşü tehdit edebileceğini düşündüklerini gösterdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, o ülkelerdeki bireylerin genetik test sonucu İngiltere’de görüşülen kişilerden daha fazla farklı muameleye uğrama korkusu daha yüksekti.

Prince hemen, sigortacılar tarafından genetik test sonuçlarının alınmasını yasaklayan İsveç’i de kapsayacak şekilde çalışmalarının kapsamını genişletti. “Umarım bu karşılaştırmalı araştırma, genetik araştırma ve sigortanın etik ve yasal sonuçları hakkında uluslararası diyaloğu geliştirmeye yardımcı olacaktır. Şahsen, İngiltere’de uygulanan iki katmanlı bir sistemin uygun bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Test sonuçlarını kullanmak için, hangi test sonuçlarını kontrol edebilecekleri bağımsız bir komitenin modelinin gerekli olduğuna inanıyorum “diyor.

Bununla birlikte, büyük bir soru akla gelir. Genetik test sonuçları sigorta poliçesiyle alakalı mı? “Genetik test riskleri azaltmayı vaat ederken, çoğu genetik bilginin diğer pek çok faktörden etkilenebileceğini akılda tutmak önemlidir. Bunlar arasında çevre, birinin genetik mutasyona sahip olduğu belirtilerin ortaya çıkma ihtimali (nüfuz etme ), aynı durumda olan kişiler arasında ortaya çıkabilecek belirti ve semptomların değişimi ve bireylerde risklerin en aza indirgemesinin ne kadar kolay olduğunu “belirtti.

Prince “Oldukça penetran koşullar için testlerin bulunduğu durumlarda sonuçları tahmin etmek nispeten kolaydır, ancak bu koşullar nüfusun yalnızca çok küçük bir yüzdesini etkiler. Bu nedenle, genetik test sonuçlarına erişimin kaybolmasının sigorta endüstrisinin ekonomik yaşayabilirliğini nasıl gerçekten etkileyeceği konusunda aktif tartışmaların olması şaşırtıcı değil. ” diyor.

İngiltere’nin Newcastle şehrindeki Newcastle Üniversitesi Genetik Tıp Enstitüsü Müdürü ve ESHG konferansının başkanı Profesör Joris Veltman, “Genetik test daha popüler hale geliyor ve hastalık risklerini tahmin etmek için kullanılabilecek artan miktarda bilgi sağlıyor. Bu verilere kimlerin erişebileceğini ya da olmayacağını, hangi amaçla kimlere erişebildiğini değerlendirmek, uluslararası kabul görmüş ve onaylanabilen ortak kurallar geliştirdiğimizden emin olmak önemlidir. Bu çalışma, farklı ülkelerin nasıl başedeceği konusunda önemli bir analiz sağlar. Bu, ilgili tüm paydaşlar tarafından ele alınması gereken önemli farklılıklara işaret ediyor.” diyor.

Kaynak ve ileri okuma için: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170525194817.htm

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın DEDEOĞLU

Eklenme Tarihi : 1 Ekim 2018