Haberler

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik


11.12.2019 tarih ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Tarım ve Orman Bakanlığından) “ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” gereğince Biyologlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarında müdür, müdür yardımcısı ve laboratuvar personeli olarak çalışabiliyor.

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Eklenme Tarihi : 11 Aralık 2019