Doğa & Çevre

Yeni Bir Biyoyakıt Sentez Yöntemi Geliştirildi

Yeni Bir Biyoyakıt Sentez Yöntemi Geliştirildi


Almanya’daki araştırmacılar kolza tohumu yağı ve etileni geleneksel otomobil ve kamyonlara güç verebilen bir dizel yakıt haline getiren kimyasal reaksiyonlar geliştirdiler (Sci. Adv. 2017, DOI: 10.1126 / sciadv.1602624).

Bitkisel yağlardan türetilen biyoyakıtlar, klasik dizel yakıtta genellikle küçük katkı maddeleri olarak kullanılırlar ancak sıklıkla araçlarda kendi başlarına yakıt olarak kullanılabilmeleri için çok yüksek sıcaklıklarda buharlaştırmalıdırlar. Buharlaşan biyoyakıtlar, bitkisel yağlardan buhar çatlamasına benzer bir işlem olan hidroprosise yöntemiyle üretilebilir, ancak yöntem enerji açısından yoğun ve pahalıdır. Ruhr Üniversitesi’nden Lukas J. Goossen ve iş arkadaşları, kolza tohumu yağından düşük sıcaklıkta buharlaştıran dizel yakıtını üreten izomerleştirme ve çapraz metatez reaksiyonlarını hızlandıran palladyum ve rutenyum katalizörleri ürettiler. Reaksiyonlar düşük sıcaklıklarda (60 ° C) yürütülür, çözücü gerektirmez ve atık üretmez. Yağdan elde edilen yağ asidi metil esterlerini etilenle, muhtemelen biyoetanol veya şeyl gazı ile reaksiyona sokarak ester ve olefin bazlı biyodizel oluştururlar. Goossen, biyoyakıtın Avrupa ve ABD’nin standartlarına uygun olduğunu söyledi. O ve arkadaşları bir dizel motorlu araç kullanarak biyoyakıtlarının özelliklerinin gösterdiler. Prosesin ilk versiyonu pahalı, ancak bu, optimize edilebilebilir ve sürdürülebilir bir alternatif oluşturabilir.

Kaynak: https://cen.acs.org/articles/95/i25/Green-synthesized-biofuel-meets-auto.html

Çeviren ve Derleyen: Dr. Yalçın Dedeoğlu

Eklenme Tarihi : 19 Ekim 2018